top of page

שורשים

יאיר הינו תוצר של סופה חורפית אחת שגדעה 2 ענפים: אחד של שיטה מכחילה ואחד של אשל. דני אסף את הענפים בבוקר שלאחר הסופה ובמהלך החורף המתין בסבלנות להתייבשותם. כאשר ראה כי 2 הענפים נקשרו זה לזה במהלך התהליך ומצאו זה בזה נחמה החליט לאחד אותם לנצח בשם הרומנטיקה. חלקו התחתון של הפמוט משמר את דרמת הסופה מכיוון שדני השאיר את השברים והקרעים בענף.

רכילות משפחתית

משמעות השם יאיר בעברית - יקרין אור, יפיץ אור ומכאן כי השם שמנבא פעולה של הפצת אור, מכיל משמעות של אנרגיה חזקה וטהורה. יאיר שלנו הינו התגלמות של שמו!

                                                                  

 

 

יאיר

290.00 ₪מחיר
 • תעודת זהות

  שם פרטי: יאיר

  שייכות משפחתית: שיטה מכחילה ואשל

  גובה: 17 ס"מ

  רוחב: 8.5 ס"מ

  אורך בסיס: 35 ס"מ

  מק"ט: לוג 1176

bottom of page