top of page

היצירות שלנו

לוג בוטיק עץ אינו מחזיק מלאי קבוע של מוצרים מכיוון שזמינותם תלויה בסוג וצורת העץ הקיים. כל מוצר עשוי עבודת יד וייחודי. המלאי העדכני מוצג באתר.

נקיון המוצרים הינו באמצעות מטלית יבשה או לחה. מגע עם מים, בפרט ממושך,  עשוי לפגוע במוצר העץ הטבעי.

bottom of page