top of page

תקנון ותנאי השימוש באתר

האתר משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרי לוג בוטיק עץ ח.פ 022962989  אשר כתובתו הרשומה בת.ד 959 חרוצים. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועדים לכל אדם הגולש באתר, נשים וגברים כאחד.

 כל אדם, לרבות תאגיד (להלן: "המשתמש/ים") רשאי/ם להשתמש ולבצע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה ומדיניות הפרטיות של האתר המפורסמת ב – מדיניות פרטיות, מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה (להלן: "מדיניות הפרטיות").

 המשתמש מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. משתמשים שהינם קטינים (מתחת לגיל 18) ו/או אינם רשאים לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לשימוש באתר ולביצוע פעילות מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. האחריות ו/או הפיקוח אודות יידוע הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון ולפעול על-פי תנאי תקנון זה, חלה על ההורים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע באתר על-ידי קטין/ה מהווה הסכמה של ההורים לאמור בתקנון זה.

 המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי גלישה ו/או שימוש באתר, מכל סוג, לרבות הסתמכות על המחירים המוצעים באתר ורכישת מוצרים ו/או שירותים, מהווה את הסכמתו ואישורו לאמור בתקנון והתחייבותו לפעול על פיהם. "המוצר/ים" הינם מוצרי עץ המופיעים למכירה באתר. העסק שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. תוקפו של שינוי תקנון יחל מרגע פרסומו באתר. זוהי חובת המשתמש להתעדכן בתקנון ומדיניות הפרטיות בכל כניסה לאתר. אם המשתמש אינו מסכים לתקנון, כולו או חלקו, הוא אינו רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

 מחיר המוצרים באתר הינו בשקלים חדשים או דולרים, כולל מע"מ ואינו כולל דמי משלוח.

 העסק יעשה כמיטב יכולתו להציג באתר תמונות מדויקות ככל הניתן של המוצרים המוצעים למכירה באתר. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי תמונות המוצרים לרבות הצבעים אשר מוצגים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין המוצרים, כפי שמוצגים באתר, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות הבדל בצבעם. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר ו/או בנראות ו/או בצבע המוצר ו/או באופן בו נראה המוצר, לא יחייב הדבר את החברה.

 העסק שומר על זכותו הבלעדית והמלאה להציע באתר מעת לעת, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות, וכן רשאי בכל עת להפסיק את כל אלו, להחליפם ולשנותם, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.

העסק שומר על זכותו הבלעדית והמלאה לעדכן מעת לעת, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, את מחירי המוצרים באתר ו/או את תעריפי דמי המשלוח, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת. המחיר הקובע בהזמנה שבוצעה על-ידי המשתמש יהא המחיר שפורסם וצוין ביום ביצוע ההזמנה (היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה). למען הסר ספק, באם עודכן מחיר המוצר באתר בטרם הושלמה ההזמנה, החיוב יהא לפי המחיר המעודכן, אשר יופיע בעת השלמת תהליך ההזמנה.

 העסק שומר על זכותו למנוע ממשתמש, על-פי שיקול דעתו, את הגלישה באתר ו/או למנוע ממשתמש גישה לביצוע פעולות באתר ו/או אפשרות לבצע רכישות באתר, באם התנהגותו של משתמש אינה הולמת ו/או הינה בניגוד לתקנון ו/או יש בה כדי להעלות חשש לפגיעה בניהולו התקין של האתר ו/או הינה מפרה זכות של צד שלישי ו/או כל דין. 

כותרות ו/או ראשי הפרקים בתקנון זה מוצגים לצרכי נוחות ו/או התמצאות המשתמש בלבד ולא ישמשו בשום אופן לפרשנות התקנון.

 

שירותים ושימושים באתר 

בכפוף לתנאי תקנון זה, באפשרות המשתמש לצפות במוצרים באתר, ליצור "סל קניות" המפרט את רשימת המוצרים המועדפים על המשתמש, וכן לרכוש מוצרים.

 בכפוף לאמור להלן, המשתמש יכול לשתף מידע המוצג באתר באמצעות רשתות חברתיות או באמצעות דואר-אלקטרוני ו/או וואטסאפ. המשתמש מצהיר ומאשר כי ישתף את תוכן האתר בהתאם לתקנון זה ורק באמצעות רשתות חברתיות ו/או דואר אלקטרוני ו/או חשבון וואטסאפ אשר רשום על שמו ואשר יש לו זכות שימוש בו. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי תוכן אשר שיתף אינו פרטי וצדדים שלישיים לרבות העסק יכולים לעשות שימוש בתוכן זה. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי העסק יהא רשאי להשתמש בשמו ו/או בתוכן שפרסם המשתמש בקשר עם החברה ו/או האתר. 

המשתמש מתחייב ומצהיר כי לא יעשה שימוש באתר ו/או בתכניו למטרות מסחריות ו/או אחרות, מלבד שימוש באתר בהתאם לאמור בתקנון זה. 

העסק שומר על זכותו הבלעדית והמלאה לשנות ולעדכן את רשימת התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים באתר, מבנה האתר, מראהו ועיצובו, ללא כל הודעה מוקדמת, לרבות כל היבט אחר הכרוך באתר או בניהול התכנים והשירותים בו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין השינויים ו/או העדכונים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) כתוצאה מכך. שימוש באתר לאחר שינוי כלשהו באתר מהווה את הסכמת המשתמש לתנאי האתר /או התקנון ,כפי ששונו.

העסק שומר על זכותו הבלעדית והמלאה להסיר את האתר מהרשת ו/או לחסום גישה לאתר - כולו או חלקו ללא כל הודעה מוקדמת. פעולות אלו עשויות להיות מלוות במחיקת המידע בו, בחלקו או במלואו.

 

הזמנת מוצרים באתר ורישום לאתר

 ניתן לבצע הזמנת מוצרים באתר כאורח, ללא רישום. על מנת לבצע הזמנה יש להזין את הפרטים המבוקשים באתר. בתום ההזמנה, תישלח הודעה אלקטרונית עם פרטי ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרונית אשר הוזנה בזמן ביצוע ההזמנה.

 לאחר בחירת מוצר/ים והוספת המוצר/ים ל"סל הקניות" המשתמש יכול לבצע הזמנה בלחיצה על הכפתור ״המשך״ שבעמוד ״סל הקניות שלי״. יש לפעול בהתאם להוראות המצוינות באתר, ולאחר השלמת ביצוע ההזמנה יימסר למשתמש מספר הזמנה לאישור ומעקב אחר ההזמנה שבוצעה,באמצעות כתובת דוא"ל שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה.

 במעמד ביצוע ההזמנה על-ידי המשתמש, יבחר המשתמש באחד מאמצעי התשלום הזמינים באתר, אשר מתעדכנים מעת לעת. אם בחר המשתמש בתשלום בכרטיס אשראי, באפשרות המשתמש לבחור עד שלושה (3) תשלומים. כמו כן, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שמסר המשתמש, ועם קבלת אישור מחברת האשראי תישלח הודעה למשתמש המיידעת אותו אודות אישור ביצוע ההזמנה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון שהוזנו. בהיעדר אישור של העסקה מחברת האשראי, תוצג באתר הודעה עבור המשתמש אשר יתבקש למסור פרטי אמצעי תשלום אחר. אם יתברר כי כרטיס האשראי של המשתמש אינו בתוקף ו/או כי חברת האשראי אינה מכבדת את העסקה יצור נציג העסק קשר עם המשתמש לצורך השלמת העסקה, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון שהוזנו. 

על המשתמש להקפיד למסור פרטים נכונים ומדויקים, בעת ביצוע ההזמנה על-מנת למנוע תקלות ועיכובים בביצועה. היה ולא יימסרו פרטים נכונים, לא תתבצע ההזמנה.

 ככל שלאחר ביצוע ההזמנה יתגלה לחברה כי לא ניתן לספק אחד או יותר מהמוצרים שנרכשו במסגרת ההזמנה, לרבות משום שאינו קיים במלאי (גם אם בעת ביצוע ההזמנה הוצג כקיים במלאי), לא תהיה החברה מחויבת לספק את המוצר למשתמש, ולא יחויב המשתמש בתשלום על המוצר שלא ניתן לספקו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה נגד החברה בעניין זה.

 בעת ביצוע הזמנה יציין המשתמש ב"טופס ההזמנה", לפי בחירתו: (א) יעד למשלוח, בכפוף לתוספת דמי משלוח כפי שמופיעים באתר ("דמי משלוח"), המתעדכנים מעת לעת.  

עבור הזמנה שתבוצע באתר מעל לסכום של 1000 ₪, תפטור את המשתמש מתשלום דמי המשלוח ויבוצע על-ידי החברה ללא עלות.

 

משלוחים ואספקת מוצר/ים שהוזמנו באמצעות האתר יתבצעו בימים א׳-ה׳ שהינם ימי עבודה (לא כולל ימי חג, ערבי חג, חול- המועד וימי זיכרון) (להלן: "ימי עסקים") בין השעות 08:00-22:00, ובימי שישי וערבי-חג החל מ-8:00 ועד 4 שעות לפני כניסת השבת / חג, באמצעות חברת משלוחים מטעמה של החברה.

אספקת מוצר ו/או מוצרים אל היעד המבוקש על-ידי המשתמש ב"טופס ההזמנה" תתבצע בתוך 7-14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה.זמני המשלוח המפורטים לעיל הינם משוערים ויימנו החל ממועד אישור ההזמנה על-ידי חברת האשראי. יובהר כי יתכנו עיכובים במועדי האספקה כפי שצוינו בסעיף זה ולעיל, התלויים בצד ג', שאינם תלויים ואינם בשליטת החברה, והחברה לא תישא באחריות לאיחור במועד אספקת המוצר/ים מכל סיבה שאינה בשליטתה.

העסק אינו אחראי במקרים בהם ההזמנה אינה מגיעה ליעדה מסיבות הקשורות במשתמש, לרבות מילוי "טופס ההזמנה" בציון פרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או מכיוון שהמשתמש לא היה נוכח בכתובת שהזין במועד הנקוב ו/או מכיוון שהמשתמש סירב לקבל את ההזמנה. העסק אינו מתחייב לדאוג למשלוח חוזר במקרים כאמור בסעיף זה.

מדיניות החזרת מוצרים שנרכשו באתר 

 לאחר ביצוע עסקת הרכישה באתר, יישלח ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר בעת ביצוע העסקה, מסמך המפרט את פרטי העסקה כנדרש לפי חוק הגנת הצרכן (להלן: "מסמך פרטי העסקה").

ביטול עסקה ניתן לבצע בהתאם לתנאים שיפורטו להלן, ובאמצעות יצירת קשר עם החברה באחת מן הדרכים הבאות:

בהודעת הביטול יציין הלקוח את שמו, מספר תעודת הזהות שלו ואת מספר ההזמנה (המצוין במסמך פרטי העסקה).

לקוח רשאי לבטל את ההזמנה שביצע באתר בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), הכל כמפורט להלן:

  • לקוח רשאי לבטל את העסקה מיום עשייתה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, על פי המאוחר מביניהם;

  • ביטול עסקה על-ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש ייעשה בתוך 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הרוכש לבין החברה (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהא רשאית לבקש מהלקוח להציג תעודה המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

  • בביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך פרטי העסקה או הפרה אחרת של תנאי העסקה - תהא רשאית החברה לנכות דמי ביטול בשיעור של יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם;

  • לקוח שביטל עסקה שלא עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך פרטי העסקה או הפרה אחרת של תנאי העסקה, נדרש להחזיר את המוצר בדואר רשום או שירות שליחויות לכתובת העסק.

  • לקוח שביטל עסקה עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך פרטי העסקה או הפרה אחרת של תנאי העסקה, יודיע על כך לחברה ויתואם איתו מועד לאיסוף המוצר או תיאום שליחתו ע"ח הספק.

  • ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר רק בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר.

  • לקוח המעוניין בכך, יוכל לבחור בין השבה כספית כמפורט לעיל, לבין החלפת המוצר למוצר שווה ערך או קבלת שובר זיכוי לרכישה חוזרת בסניפי הרשת ללא הגבלת זמן.

  • למען הסר ספק יובהר, כי בכל הנוגע למוצרים הנמכרים כחלק מערכה, לא ניתן לבטל את העסקה ביחס לפריט בודד מתוך הערכה. ביטול העסקה יתאפשר רק ביחס לערכה בכללותה.

החלפת מוצר

בנוסף לאמור לעיל, במידה וברצונכם להחליף מוצר/ים אותו/ם אשר רכשתם באתר לדגם אחר/לאותו דגם בצבע אחר/למידה קטנה או גדולה יותר או להחזיר מוצר/ים ולקבל עבורו שובר זיכוי, אנו מאפשרים הנפקת שובר זיכוי לרכישה חוזרת ללא הגבלת זמן. 

כדי לעשות זאת, יש להחזיר/להחליף את המוצר/ים בתיאום דרך "צור קשר" כאשר המוצר/ים מוחזר/ים באריזה המקורית והינו/הינם חדשים לחלוטין, ללא כל סימני שימוש וניתן/ניתנים להחזרה למלאי למכירה מחדש.

החלפת מוצר/ים תתאפשר אך ורק בהצגת "טופס ההזמנה ואישור ביצוע התשלום" המצורף לחבילת המשלוח.

עבור מוצר/ים שהוחזר/ו ניתן לקבל שובר זיכוי לרכישה חוזרת ללא הגבלת זמן. לקבלת השובר, יש להחזיר את המוצר/ים עד 30 ימים (שימו לב: לא ימי עסקים) מיום אספקתו/ם.

מדיניות החזרת פריטים ברכישות מעמדות מכירה

החלפת מוצר כנגד מוצר ו\או כנגד זיכוי תתאפשר עד 14 יום מתאריך הקנייה כאשר המוצר אינו משומש, אינו פגום ומוחזר באריזתו המקורית בצרוף חשבונית או פתק החלפה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

החלפת מוצר שנקנה במבצע ו\או בסוף עונה כנגד מוצר ו\או כנגד זיכוי יתאפשר עד 7 ימים מתאריך הקנייה כאשר המוצר אינו משומש, אינו פגום ומוחזר באריזתו המקורית בצרוף חשבונית או פתק החלפה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

 החזר כספי ברכישות מעמדות מכירה

לקוח יהיה זכאי החזר כספי מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו - שאינם ימי מנוחה - כאשר המוצר אינו משומש, אינו פגום  ומוחזר באריזתו המקורית בצרוף חשבונית או פתק החלפה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום, כאשר ינוכו דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם, והכל בהתאם למועדים ולתנאים הקבועים בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א- 2010.

 מדיניות אחריות

אחריות יצרן תחול על מוצרי הרשת עד 3 חודשים בלבד מיום הקנייה.

 

הגבלת אחריות ושיפוי

 המשתמש מתחייב ומצהיר כי ידוע לו והוא מסכים כי:

 השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו ו/או במוצר/ים הינו על אחריות המשתמש בלבד.השימוש באתר ובתכנים ניתן למשתמש כמות שהוא (AS IS),ולא תהיה למשתמש כל טענה,תביעה או דרישה כלפי העסק בגין תכונות השימוש או השירות באתר, יכולותיו ומגבלותיו, או אי התאמתו לצרכי המשתמש, למעט ביחס לזכויות אשר לא ניתן להתנות עליהן על פי דין.

 העסק לא ישא באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש במישרין או בעקיפין בשל שימוש באתר ו/או בשירותים, איחור משלוח, או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו למשתמש הינם פגומים, מקולקלים, או לא תקינים, אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות מצדו של העסק. במקרה זה, אחריות העסק תהיה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה.

 העסק אינו מתחייב ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ו/או הפרעות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל העסק או אצל מי מספקיה או אצל המשתמש, ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפי העסק בהקשר לכך. המשתמש מודע לכך כי יתכן שבעתיד לא יהיה השירות זמין בשל תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.

 ככל שהמשתמש חויב בעת ביצוע ההזמנה בחיוב יתר או חיוב חסר,הנובע מחיוב שגוי של העסק ,יזוכה המשתמש בהפרש בגינו לא היה חייב בתשלום, או יחויב בהפרש בגינו טרם חויב. ככל שמתבצע עיכוב במועד חיוב המשתמש בסכום התשלום עבורה הזמנה, מצהיר המשתמש כיידוע לו שהחיוב יתבצע במועד אחר.

 העסק אינו מתחייב כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמשים לאתר אינטרנט פעיל. העסק רשאי למחוק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. העובדה שיימצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, אמין, עדכני או מהימן והעסק אינו אחראי לתכנים באתרי צדדיים שלישיים.

 

ידוע למשתמש כי,בשום מקרה,העסק ו/או מי מטעמו, אינם נושאים ולא יישאו באחריות כלפי המשתמש ו/או כלפי כל צד שלישי, לכל נזק (כולל, אך לא רק, נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות אספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות) בין אם ישיר, עקיף, משני, נלווה, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש באתר ו/או בשירותים, מחשיפה לאתר, מגלישה באתר, מאי יכולת להשתמש באתר, מרכישת ו/או שימוש במוצרים, מביצוע עסקה, משלוח, כתוצאה משימוש לא מורשה באתר או כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-יד המשתמש, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים וזאת גם אם האתר קיבל הודעה על היתכנות אותם הפסדים.

 המשתמש מתחייב כי הינו אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש באתר ובשירותיו והמשתמש מסכים לשפות את העסק או מי מטעמו ולהגן עליו, בגין כל תביעה, טענה, דרישה הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (כולל של צד ג' כלשהו), כתוצאה מאופן שימוש המשתמש ו/או מגלישה ו/או מחוסר יכולת שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים ו/או מהפרת תקנון האתר. ידוע למשתמש כי השימוש באתר כפוף לכל החוקים והתקנות המקומיים, מדינתיים והבינלאומיים הרלוונטיים והמשתמש מתחייב שלא להפר כל חוק ו/או תקנה בקשר עם השימוש באתר ובשירותיו. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת, או לפצח אמצעי אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות, מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות. המשתמש מתחייב שלא להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים באתר, מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.

 

זכויות יוצרים

כלל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות המוצרים ו/או הדגמים, תיאורם, רישומם, עיצובם וכל פרט הקשור בהפעלתם, סימני המסחר, זכויות היוצרים, עיצובו הגרפי של האתר וקוד הפעלתו, התמונות, הטקסטים, השיטות והסודות המסחריים הינם רכושה הבלעדי של העסק. 

המשתמש מתחייב לא להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, או לשווק את המידע של העסק מבלי שנתקבלה הסכמה על כך מראש בכתב.

 חל איסור לעשות כל שימוש מסחרי במידע של העסק וכן בנתונים המתפרסמים באתר, בנתונים שלו, בתמונות וברשימות המוצרים ו/או בכל פרט אחר המתפרסם בו, מבלי שנתקבלה הסכמת העסק על כך מראש בכתב.

 חל איסור לעשות שימוש במידע של העסק ו/או בכלל הנתונים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אחר או בשירות אחר, מבלי שנתקבלה הסכמת העסק על כך מראש בכתב.

האייקונים באתר (Icons), סימני הלוגו, סימני המסחר, עיצובם והצגתם, הגרפיקה של כל אלו וכיוצא באלה, התוכן המילולי באתר, עריכתו והצגתו הינם רכושו הבלעדי של העסק.

 חל איסור מוחלט להציג תכנים מהאתר, לרבות בתוך מסגרת – iFrame- גלויה או סמויה, באתר אחר.

 המשתמש רשאי להשתמש בשירותים הניתנים באתר למטרות חוקיות בלבד.

 

תוכן ותוכן משתמש

 סוגי תוכן מסוימים מוצגים באתר. "תוכן" משמעו באופן כולל, כל תוכן המוצג באתר או שניתן לצפות בו דרך האתר, לרבות כל תמונה, מסמך, טקסט או כל שינוי או נגזרת של הנ"ל.

 המשתמש אחראי באופן בלעדי לתוכן משתמש אותו המשתמש יוצר, משתף או מעלה באתר ו/או ברשתות החברתיות הקשורות לחברה (להלן: "תוכן משתמש"). המשתמש מתחייב ומצהיר שתוכן המשתמש עומד בדרישות כל דין, שברשותו הזכויות ההכרחיות להפצת תוכן המשתמש, ושתוכן המשתמש אינו מהווה הפרה של זכויות היוצרים, הפרטיות או זכויות קניין רוחני ו/או זכויות אחרות של צדדים שלישיים.

 לעסק אין כל חובה לקבל, לבחון, להציג או לאשר כל בקשה להפצת תוכן משתמש. העסק שומר את הזכות לדחות, למחוק ולהסיר כל תוכן משתמש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. העסק אינו נותן חסות לכל תוכן שהוא (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל תוכן משמש), ובאופן מפורש מסירה כל אחריות בקשר לתוכן ו/או תוכן משתמש.

 באפשרות העסק, בשיקול דעתו הבלעדי, לבחור לנטר תוכן משתמש כנגד התנהגות בלתי נאותה או בלתי חוקית, לרבות באמצעים אוטומטיים, בהינתן אולם שהעסק שומר על זכותו לא לערוך ו/או למנוע ו/או להסיר תוכן מהאתר, אלא כאשר הפרות של התקנון ו/או כל דין מובאות לידיעת החברה במישרין. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מסכים כי לא ישתף או יעלה כל תוכן משתמש או יעשה שימוש מכל סוג שהוא אשר יש בו הפרה של כל דין ו/או התקנון ו/או מדיניות הפרטיות.

 המשתמש נותן בזאת רישיון בלתי מוגבל לעסק להשתמש בתוכן המשתמש, ללא חובת תשלום תמלוגים או כל פיצוי אחר למשתמש.

התוכן באתר עשוי להגיע ממקורות שונים. המשתמש מצהיר כי הוא מבין ומסכים שהעסק לא אחראי לדיוק, שימושיות, בטיחות, נאותות, או הפרות של זכויות קניין רוחני של או בקשר עם התוכן (לרבות, תוכן משתמש). על אף שכל משתמש מחויב להסכים לתקנון, ייתכנו משתמשים אשר יפיצו או יעלו תוכן משתמש פוגעני ו/או מגונה, שמשתמשים אחרים ייחשפו אליו באופן בלתי רצוני. המשתמש מסכים לוותר, ומוותר בזאת על כל זכות או תרופה לפי כל דין אשר עומדות לו ו/או כנגד העסק בהקשר זה. גורמים אחרים יכולים להשיג מידע אישי של המשתמש עקב השימוש באתר, לרבות דרך תוכן משתמש. כל אדם אשר קולט תוכן משתמש זה יכול להשתמש במידע הטמון בו ו/או הנובע ממנו למטרות שונות מאלה שהתכוון המשתמש. העסק אינו אחראי לכל שימוש במידע אישי של משתמש כאמור, אשר טמון ו/או נובע מתוכן משתמש. בהפצת כל מידע בצורת תוכן משתמש, המשתמש מודע לכך שהסכים ליטול על עצמו סיכון זה. העסק מסיר מעצמו כל חבות, בלי קשר לאופן הגשת התביעה, בקשר עם כל מעשה או מחדל של כל משתמש שהוא, בין אם מעשה או מחדל זה התרחשו במהלך השימוש באתר ובין אם לאו.

התחייבות המשתמש באתר

 בנוסף לכל האמור בתקנון זה, המשתמש מתחייב כי לא יעשה ו/או לא יפיץ תוכן משתמש אשר יש בו אחד או יותר מהדברים הבאים:

 יפר כל דין.

 יתחזה לאדם או גוף כלשהו,לרבות נציגה העסק ו/או ימסור תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או יעלה לאתר, יעביר, ישלח או ישדר כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על גוף כלשהו, לרבות במטרה להשיג סיסמא או כל מידע אישי אחר ממשתמשים אחרים.

 יעשה שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או יטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

 יפר או יגרום להפרה של זכויות קניין רוחני, זכות מוסרית, זכות פרסום, פרטיות, או זכות אחרת של צד ג' כלשהו.

 יעלה לאתר, יעביר, ישלח או ישדר כזבים, מידע מסולף או שקרי, שיש בהם כדי לפגוע בחברה או כל צד ג'.

 יעלה לאתר,יעביר, ישלח או ישדר כל חומר שהינו, או שהיה על המשתמש לדעת כי הינו, גנוב, בלתי חוקי, מזויף, הונאתי, פיראטי, בלתי מורשה, או אלים, או שהינו, או שהיה על המשתמש לדעת כי הינו, קשור או כתוצאה ממעשה כנ"ל.

יעלה לאתר, יעביר, ישלח או ישדר כל חומר המכיל כל סוג של קוד מחשב המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש העסק לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר.

 יעלה לאתר, יעביר, ישלח או ישדר כל חומר אשר גדול באופן חריג ו/או יטיל נטל בלתי סביר על מערכת ותשתית האתר.

 יאסוף או יאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או יפיץ דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר ו/או לגולשים באתר. כמו כן המשתמש לא ימכור, יפיץ או יעשה כל שימוש כל כלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

יפר את זכויותיהם של משתמשים אחרים, לרבות פגיעה בשמם הטוב, התעללות או התחקות אחר משתמש אחר.

 

ישנה, יערוך, יעתיק, ישאב מידע, יתאים, ייתן רישיון משנה, יתרגם, ימכור, יבצע פעולות של הנדסה חוזרת, יפרק או ירכיב מחדש כל אחד מחלקיה קוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

 ישתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

 יפריע או יקטע את פעולת האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה).

יעלה, ישדר או יציע כל דבר אשר מכיל את הבאים: (א) חומרים שבעיני החברה הינו פוגעני (לרבות חומר אשר מקדם או מציג באור חיובי – שנאה, אלימות, גזענות, או כל ישות (בהווה או בעבר) אשר מתמקדת או מזוהה עם הנ"ל, או פריטים אשר מזוהים עם ישויות כאמור; (ב) חומר שהינו פוגעני ו/או מזלזל בהקשר לגזע או מוצא, חומר דיבתי, מטריד או מאיים; (ג) פורנוגרפיה או חומר מגונה אחר, וכל חומר אשר מציג קטינים באופן מיני, בין אם מציג קטינים אמיתיים ובין אם לאו, או שהינו פוגעני לקטין; (ד) כל תולעת או סוס טרויאני, או כל רכיב מזיק או מפריע; (ה) כל דבר אשר מעודד התנהגות שהינה עבירה פלילית, תקים זכות תביעה אזרחית, או תפר כל דין, או שהינה פוגענית או בלתי נאותה בכל דרך אחרת.

 

שירות לקוחות

החברה תפעל כמיטב יכולתה לספק למשתמש את המוצר/ים אשר הוזמנו על-ידו, במועד המבוקש, בהתאם להוראות תקנון זה. בכל מקרה בו סבור המשתמש כי המוצר/ים שסופק/ו לרשותו בהמשך להזמנה שבוצעה על-ידו באתר ו/או השירותים שסופקו לו לוקים בחסר, יוכל המשתמש ליצור קשר עם נציגי מחלקת שירות הלקוחות באמצעות "צור קשר"

שונות

העסק אינו מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

 

העסק שוצר לעצמו את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות, אך לא רק במקרים הבאים: (1) מסירת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון, או אם יש לחברה יסוד סביר להניח כי כך קרה; (2) כרטיס אשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 העסק רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תקנון זה, או חלק ממנו, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש. המשתמש אינו רשאי להסב ו/או להעביר את זכויותיו לפי תקנון זה לצד שלישי.

 על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.

מדיניות פרטיות

לוג בוטיק עץ ח.פ 022962989   מכבד את פרטיות המשתמשים באתר. מונחים אשר לא הוגדרו במדיניות פרטיות זו, הינם מוגדרים בתקנון האתר הניתן לעיון ב- (להלן: "התקנון").

מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נוהגי העסק ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד אוסף העסק מידע ואיך משתמש העסק במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידו בעת השימוש באתר. אנו ממליצים לקרוא בעיון מדיניות זו.

 הגלישה באתר והשימוש בו ובאילו מן השירותים המוצעים במסגרתו מותנים בהסכמת המשתמש למדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד. המונחים במסמך זה, אשר לא הוגדרו במפורש במסגרתו, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתקנון. הוראות מדיניות זו משלימות את התקנון ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו, ויפורשו בצוותא.

המידע המוזן לאתר ו/או נאסף בקשר אליו

כדי לבצע הזמנות באתר, יהיה עליך למסור פרטים אישיים, לרבות שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי.

באפשרותך לשתף תכנים באתר ו/או בעמודי הרשתות החברתיות של החברה, לרבות תמונות (להלן: "תוכן משתמש").

בעת הגלישה באתר והשימוש בו נאסף עלייך מידע באופן אוטומטי, כגון המיקום הגיאוגרפי של המחשב בעת השימוש באתר, פרטים לגבי מאפייני המחשב, הדפדפן ומערכת ההפעלה שמהם בוצעה תקשורת למערכת, השפה בה נעשה שימוש, מידע על השירותים בהם השתמשת ועל אופן השימוש שאתה עושה בשירותים אלה, לרבות פעולות שביצעת, מנין הגעת לאתר, עמודים בהם צפית, משך הפעילות שלך באתר, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, פרסומות בהן צפית באתר, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר (IP) ועוד, בעיקר - אך לא רק - לצרכי מחקר עסקי, למידה ושיפור השירות וכמפורט להלן. דרכי האיסוף של מידע זו כוללות, בין היתר, שימוש בנתוני ההתקשרות, שימוש בעוגיות (cookies), שימוש בכתובת IP או בקוד מספרי המזהה את המחשב שבאמצעותו גלשת באתר.

כל המידע המצוין בסעיף 1 זה יקרא להלן: "המידע".

על פי חוק, לא חלה עליך חובה חוקית למסור לעסק את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. ואולם, הנך מצהיר כי ידוע לך כי החברה לא תוכל לאפשר את שימושך באתר ומתן שירותים שונים אם לא תקבל את הסכמתך ו/או את פרטי המידע הנדרשים.

המידע הנאסף (לרבות פרטי הפעולות שתבצע באתר) נשמר במערכות העסק, וייתכן שגם אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע ואצל חברות אחרות כמפורט להלן (כגון חברות סטטיסטיקה ופרסום ונותני שיורת של החברה), שעשויים לשמור את המידע גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל. הינך מאשר בזאת את העברת המידע כאמור במדיניות פרטיות זו.

בנוסף, המידע, פרט לפרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, יישמרו במאגר המידע של החברה (כפי שמוגדר להלן).

למען הסר ספק מובהר כי החברה אינה מחויבת לשמור את המידע האמור והיא עשויה למחוק אותו או את חלקו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה וצרכיה.

מאגר המידע של העסק

מאגר המידע של העסק רשום, על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן בהתאמה: "מאגר המידע" ו-"חוק הגנת הפרטיות"), והחברה פועלת בהתאם לחוק האמור ולכל דין רלוונטי אחר.

במסירת המידע הנך נותן את הסכמתך שהמידע ייכלל במאגר המידע האמור וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש, בהתאם לתקנון ומדיניות הפרטיות ולפי כל דין. בנוסף, ייתכן כי המידע ישמר במאגרי מידע של צדדים שלישיים המעניקים שירותים לחברה, בישראל או מחוצה לה.

מבלי שהדבר יהווה משום ייעוץ משפטי, נביא לידיעתך כי (נכון למועד כתיבת מדיניות פרטיות זו) בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע, והכל בכפוף להוראות הדין. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר מסרב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

משתמש אשר מעוניין להסיר עצמו ממאגר המידע מחויב להודיע על כך לחברה באמצעות בקשה באמצעות צור קשר. בקבלת בקשה כאמור החברה תפעל להסרת המידע של המשתמש ממאגר המידע תוך זמן סביר.

במקרה של מחיקה המידע הדרוש לעסק לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר, יוסיף להישמר במאגרי המידע של העסק על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות שיווקיות אליך.

שימוש במידע שנאסף על סמך השימוש שנעשה באתר

אנו משתמשים או עשויים להשתמש במידע שאנו אוספים, בין היתר, לצורך -

לצרכי עבודה שוטפת של האתר והשירותים, לרבות טיפול בביצוע ותפעול פעולה שהנך צד לה, וכן הזמנות ומשלוחים.

בקרה ואבטחת מידע של האתר והשימוש בו.

שליחת הודעות בדואר אלקטרוני כדי להודיע לך, למשל, על מבצעים והטבות וכן כל מידע שיווקי ופרסומי אחר על העסק. בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור, לשם כך עליך ללחוץ על אפשרות ההסרה.

יצירת קשר איתך במקרה הצורך. לידיעתך, אנו עשויים גם לתעד את התקשורת איתך, בין היתר, כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן.

תפעולו התקין ופיתוחו של האתר (ומתן וביצוע השירותים המוצעים בו) או אתרים שיוקמו בעתיד על ידי החברה.

כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות, בתקנון באתר או בכל הסכם אחר בינך לבין החברה.

 

קבצי Cookies וטכנולוגיות דומות

קבצי Cookies הינם קבצי טקסט קטנים המכילים מחרוזת תווים הנשלחים אל המכשיר שלך בעת ביקור באתר מסוים. בעת ביקור חוזר באתר, קבצי Cookies מאפשרים לאתר לזהות את הדפדפן שלך. קבצי Cookies עשויים להכיל פרטי מידע שונים, ביניהם מידע בדבר העדפותיך כמשתמש ופעילות שביצעת באתר. אנו משתמשים במידע שאנו אוספים באמצעות קבצי Cookies לצורך תפעול שוטף של האתר, לאימות פרטים ואבטחת מידע וכדי לשפר את חווית המשתמש והאיכות הכוללת של השירותים שאנו מציעים באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה משתמשת בקבצים מסוג Persistent Cookiesאשר מסייעים לחברה לשמור את מאפייני האתר והעדפותיך בעת גלישה באתר; Session Cookies שיישארו באופן זמני במכשירך עד תום הגלישה באתר; וכןThird Party Cookies אשר מקורם בצד ג' שאינו החברה והמאפשרים לחברה לתפעל את האתר, לרבות Facebook Pixel המאפשר לזהות את מקור גלישתך לאתר, בכפוף למדיניות פרטיות זו ומדיניות הפרטיות של Facebook. לאחר תום הגלישה באתר, קבצים אלו יישארו במכשירך למשך תקופה או עד אשר תמחק אותם.

החברה אינה מחייבת אותך לקבל Cookies, ובאפשרותך להימנע מקבלתם בכל עת, וכן לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies, וזאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן באמצעותו אתה גולש, כך שידחה את כל קבצי ה-Cookies או שיודיע לך כאשר קובץ כזה נשלח אל המכשיר שלך. יחד עם זאת, ככל שתעשה כן, אזי חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול כראוי וייתכן כי פרטיך האישיים לא ישמרו באתר ותידרש להזינם מחדש בעת ביקור חוזר באתר.

 

פרסומים ופרסומות

העסק יהא רשאי לשלוח אליך דברי פרסומת מדי פעם, בדרכים שונות (לרבות באמצעות SMS או בדואר אלקטרוני), בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק הספאם").

העסק רשאי להשתמש במידע שהתקבל באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה וליצירת קשר עימך במקרה הצורך, בכפוף להוראות חוק הספאם. בהתאם לחוק האמור, הינך רשאי להודיע לעסקבכתב כי אינך מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות.

 דיוור של הצעות שיווקיות

העסק רשאי לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני, בSMS או בכל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע.

מידע זה ישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך, וכל עוד לא ביטלת הסכמתך זו, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין.

העסק אינו מספק שירותי דיוור ישיר עבור אחרים ולא תעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים לצורך שירותי דיוור ישיר, אלא אם תתקבל הסכמתך לכך. עם זאת, העסק עשוי להיעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור, בכפוף להתחייבות של הנ"ל לסודיות.

 מסירת מידע לצד שלישי

העסק משתף פת מידע אישי ומידע שנאסף על פעולותיך באתר לצדדים שלישיים בהתאם לאמור להלן:

קיבלנו את הסכמתך לכך. לעניין זה ,"הסכמה" – הסכמה מדעת, במפורש או במשתמע.

לעזור לנו להפעיל את האתר ו/או לספק לך שירותים, בין היתר באספקת ההזמנה דרך שירות משלוחים חיצוני, וכן לחברות סליקת אשראי בקשר עם ביצוע ההזמנות באתר.

לסייע בהבנת אופן השימוש של הגולשים באתר ובשירותים המוצעים בו.

לצורך חשיפת התחזות ובדיקת אמיתות הפרטים שמסרת.

במקרה שהעסק נדרש לכך על פי חוק או במקרים בהם העסק מאמין בתום לב שפעולה כזו נדרשת על מנת לציית להוראות החוק, להיענות להליכים משפטיים ו/או להגן על זכויותיה או קניינה או זכויות אלה של צד שלישי. בנוסף במקרה של הפרה או ניסיון להפרת התקנון ו/או נקיטת הליכים משפטיים בינך לבין החברה או גורם שלישי, לרבות לצורך גביית כל חוב שלך לחברה, נהיה רשאים למסור את פרטיך המלאים והמידע האישי כנדרש לצורך הליך כאמור.

העברת מידע לרשויות (לרבות רשויות המס, רשויות הלבנת הון ו/או רשויות למלחמה בטרור) ככל שהעברה כזו נדרשת על פי הדין.

יתכן שאנו נאפשר לך לשתף את חבריך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק, טוויטר, אינסטגראם או פינטרסט (Pinterest) בפעולות שתבצע באתר באמצעות התקנים ורכיבים כדוגמת התקני Share"" ו-Like"". אנו לא נמסור מידע אישי לרשתות חברתיות כאמור אולם עליך לדעת כי הן עשויות להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשותן דרך הפרופיל שלך ברשת החברתית. כל שיתוף כאמור כפוף למדיניות השימוש ברשת החברתית הרלוונטית.

מדיניות זו נוגעת לפעילות באתר בלבד. האתר עשוי לכלול קישורים או הפניות לכתובות או עמודי אינטרנט אחרים, שאינם בבעלות העסק או מופעלים על ידו ("קישורים"). הגלישה בקישורים אלו אינה באחריות העסק ומדיניות זו אינה חלה עליהם, ולכן מוצע לוודא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של קישורים אלו, לפני הגלישה או השימוש בהם.

 

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

העסק רשאי להיעזר בחברות שונות או בכלים של צדדים שלישיים המספקים לה נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר(כגון Google Analytics). הצדדים השלישיים כאמור אוספים ומנתחים מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא באלה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא אינו מזהה את המשתמש באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר, בקרה ושיווק. כפי שצוין לעיל, החברה רשאית לעשות כל שימוש במידע הסטטיסטי האמור, לרבות מסירתו לצדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה. המידע אשרGoogle Analytics אוספת לגבי שימושך במערכת הינו כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלGoogle Analytics להלן:

 

http://www.google.com/analytics/terms/us.htmlhttp://www.google.com/policies/privacy

 

שימוש במידע של קטינים

המשתמש מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

משתמשים שהינם קטינים (מתחת לגיל 18) ו/או אינם רשאים לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לשימוש באתר ולביצוע פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר.

האחריות ו/או הפיקוח אודות יידוע הקטינים המעוניינים לגלוש באתר חלה על ההורים בלבד, בהתאם לאמור בתקנון. כל פעילות אשר תבוצע באתר על-ידי קטין/ה מהווה הסכמה של ההורים לאמור בתקנון ומדיניות פרטיות זו.

 

נהלי אבטחה וסודיות המידע

העסק מקדיש משאבים ונוקטת באמצעים המקובלים בתעשייה למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר (הן בזמן מסירת המידע והן לאחר קבלתו). האתר מאובטח על ידי_____________, אמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לפגיעה בפרטיות המשתמשים, אך, עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולכן העסק לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה נגד העסק ו/או מי מטעמו עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, ואתה מוותר על כל תביעה כאמור. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של העסק לפי כל דין, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז – 2017.

העסק נוקט אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל תקשורת של פרטי כרטיס אשראי באתר או ממנו מאובטחים באמצעות טכנולוגיית ______ העסק אינו שומר את פרטי כרטיס האשראי שלך. בעת ביצוע הזמנה, הנך מזין את פרטי כרטיס האשראי בתוך מסגרת (iframe) המקושרת ישירות לאתר של נותן שירות צד ג' של החברה אשר אחראי על ביצוע הסליקה עבור העסק. המידע המועבר לנותן שירותים זה נשמר במאגריו הוא. חרף האמור, תיתכן פגיעה בסודיות המידע, עקב מקרים שאינם בשליטת ההעסק או הנובעים מכח עליון או מפעילות זדונית של צד שלישי. ידוע לך ואתה מאשר ומסכים כי העסק לא יהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא.

העסק יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה ויועציה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי בכל מקרה בו תהא מחלוקת בינך לבין העסק, בכל עניין שהוא, יהא העסק רשאי לעשות שימוש במידע כאמור ככל שהדבר דרוש לשם הגנתה, במידה הדרושה לשם כך ובכפוף להוראות כל דין.

אין במדיניות הפרטיות של העסק כדי להרחיב את האחריות המוטלת עליו בהתאם לדין.

 
שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. אם יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות שעניינם הרחבת השימוש במידע, תפורסם על כך הודעה במידת הצורך. כל עוד הינך עושה שימוש באתר, באחריותך לעקוב מעת לעת אחר התקנון ומדיניות הפרטיות המפורסמת בו.

תקנון ותנאי שימוש
הזמנת מוצרים
מדיניות החזרה והחלפה
מדיניות אחריות
זכויות יוצרים ותוכן
התחייבות המשתמש
מדיניות פרטיות וסודיות
bottom of page